Mustafa Kemal'e Aşklanmak (2020)

Mustafa Kemal e A klanmak B y k Sava inde B y k Bir A k n Roman Mustafa Kemal e A klanmak M ptela Yay nlar May s ay nda tarihsel bir a k roman n okurlar yla bulu turdu Mustafa Kemal e A klanmak Halil Bezmen Mustafa Kemal e
 • Title: Mustafa Kemal'e Aşklanmak
 • Author: Halil Bezmen
 • ISBN: 9786059021005
 • Page: 217
 • Format: Hardcover
 • B y k Sava inde B y k Bir A k n Roman Mustafa Kemal e A klanmak M ptela Yay nlar , May s ay nda tarihsel bir a k roman n okurlar yla bulu turdu Mustafa Kemal e A klanmak Halil Bezmen, Mustafa Kemal e A klanmak ta bir gen k z n kad n olu unu, imkans z bir a k n izinde s r yor Sava n g lgesindeki Anadolu k ylerinin ve stanbul un fon olarak kullan ld roman, b yB y k Sava inde B y k Bir A k n Roman Mustafa Kemal e A klanmak M ptela Yay nlar , May s ay nda tarihsel bir a k roman n okurlar yla bulu turdu Mustafa Kemal e A klanmak Halil Bezmen, Mustafa Kemal e A klanmak ta bir gen k z n kad n olu unu, imkans z bir a k n izinde s r yor Sava n g lgesindeki Anadolu k ylerinin ve stanbul un fon olarak kullan ld roman, b y k bir travmadan kendini yeniden do uran bir gen kad n n hikayesi zerine kurulu Sava n g lgesinde kalanlar, tarihin kurguya, ger e in d e kar t Mustafa Kemal e A klanmak ta kendini buluyor Yak n d nem okumas niteli inde olan romanda Halil Bezmen, zaaflar yla Mustafa Kemal i, ona sonsuz bir a kla ba l gen bir kad n n hikayesi zerinden anlat yor, sava n ger ekli ini ve y k c l n , a k n iyile tirici etkisini ortaya seriyor.Halil Bezmen okura yle sesleniyor Sevgili okuyucum,A k yazd m Kar l k g rmeden, kendi kendine b y yebildi ine g re, B y k A k dedikleri bu olmal.Bu kitab n ilk tasla n bitirdi imde bir tuhafl k sezdim i iddet doluydu B yle a k roman m olur Bir tutam sevgi bulabilmek i in, sizi, sayfalar dolusu vah et okumak zorunda b rakt m, diye kendime k zd m.Belki de fark na varmadan, bir sava roman yazm t m.Mustafa Kemal e A klanmak, a k dolu bir sava a, sava dolu bir a ka davettir Son d nemin en iddial a k ve tarih romanlar ndan biri olarak Mustafa Kemal e A klanmak raflarda yerini ald Okurun yak c duygular n arp mas na tan kl k edece i roman, yak n d nem tarihi cesur bir ekilde yorumlamas bak m ndan da nemli.
  • [EPUB] ☆ Mustafa Kemal'e Aşklanmak | by ✓ Halil Bezmen
   Halil Bezmen

  One Reply to “Mustafa Kemal'e Aşklanmak”

  1. Son zamanlarda en merak etti im kitaplardan idi Mustafa Kemal e A klanmak.Halil Bezmen in okudu um ilk kitab idi.Ba larda biraz dura an gitse de sonradan hikaye g zel bir ekilde a ld Zevk ile okudu um bir roman oldu Hikayenin Kurtulu Sava zaman nda zellikle Mustafa Kemal Atat rk n olmas benim i in m thi ti.Kitab okurken o d nemi yazar adeta ya atm.D nemin artlar n ili kilerini toplumsal alkant lar n , zorluklar n yazar ok g zel i lemi Kitab yazarken epeyce ara t r l p yaz ld belli Kitab n sonund [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *