Birey Nedir? (2020)

Birey Nedir Marksizm ya da zdek i maddeci tarih g r bir bu uk y zy l a k n bir s re i inde toplum bilimlerine ok nemli katk larda bulunmu tur Bu katk lar bug n de s r yor Buna kar l k toplum bilimlerine katk
 • Title: Birey Nedir?
 • Author: Cem Eroğul
 • ISBN: 9786054836529
 • Page: 320
 • Format: Paperback
 • Marksizm ya da zdek i maddeci tarih g r , bir bu uk y zy l a k n bir s re i inde, toplum bilimlerine ok nemli katk larda bulunmu tur Bu katk lar bug n de s r yor Buna kar l k, toplum bilimlerine katk lar yla kar la t r ld nda, Marksizmin birey bilimlerine katk s son derece c l z kalm t r Bu kitap, i te g rece bo olan bu alanda bir s z s yleme denemesidir.Marksizm ya da zdek i maddeci tarih g r , bir bu uk y zy l a k n bir s re i inde, toplum bilimlerine ok nemli katk larda bulunmu tur Bu katk lar bug n de s r yor Buna kar l k, toplum bilimlerine katk lar yla kar la t r ld nda, Marksizmin birey bilimlerine katk s son derece c l z kalm t r Bu kitap, i te g rece bo olan bu alanda bir s z s yleme denemesidir al lan alanda b y k bo luklar bulununca, her katk n n zg n olmas ka n lmaz olur Yoksa bu bir katk olmaz Ba ka bir deyi le, bu kitap, konusu gere i olarak, zg n bir T rk e bilim kitab olma sav ndad r Bilim T rk e yap lacaksa, kullan lan dilin de buna uygun olmas gerekir zg n T rk e bilim dili ancak z T rk e olabilir te bu gerek eyle bu kitap, elden geldi ince ar bir T rk eyle yaz lmaya al lm t r.
  • BEST KINDLE "☆ Birey Nedir?" || READ (MOBI) á
   Cem Eroğul

  One Reply to “Birey Nedir?”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *